Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
6 Bidar 29 29 100
7 Bijapur 23 23 100
8 ChamarajaNagar 22 22 100
9 Chikkaballapura 22 22 100
10 Chikmagalore 35 35 100
11 Chitradurga 36 36 100
12 DakshinaKannada 11 11 100
13 Davanagere 23 23 100
14 Dharwad 15 15 100
15 Gadag 16 16 100
17 Hassan 38 38 100
18 Haveri 28 28 100
19 Kolar 25 25 100
20 Koppal 29 29 100
21 Madikeri 9 9 100
22 Mandya 38 38 100
23 Mysore 37 37 100
24 Raichur 36 36 100
1 Bagalakote 30 30 100
3 Bangalore (U) 5 5 100
4 Belgaum 54 54 100
26 Shimoga 32 32 100
28 Udupi 9 9 100
30 Yadgiri 21 21 100
5 Bellary 43 42 97
16 Gulbarga 41 40 97
27 Tumkur 53 50 94
2 Bangalore (R) 12 11 91
29 UttaraKannada 24 21 87
25 Ramanagar 23 19 82
  Grand Total 819 806 98.41

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
1 Bagalakote 6520 4343 118 2
17 Hassan 8270 3863 97 2
18 Haveri 6240 5082 0 0
19 Kolar 5490 1213 0 0
20 Koppal 6270 2403 0 0
21 Madikeri 2340 822 0 0
22 Mandya 8170 3438 0 0
23 Mysore 8260 1833 0 0
24 Raichur 7940 1179 0 0
25 Ramanagar 5210 566 0 0
26 Shimoga 6560 1455 0 0
27 Tumkur 11310 1804 0 0
28 Udupi 2020 1472 0 0
29 UttaraKannada 4960 1692 0 0
30 Yadgiri 4760 806 0 0
2 Bangalore (R) 2470 930 0 0
3 Bangalore (U) 1320 426 0 0
4 Belgaum 12250 3118 0 0
5 Bellary 10390 7493 0 0
6 Bidar 6460 1203 0 0
7 Bijapur 5020 1294 0 0
8 ChamarajaNagar 4990 1880 0 0
9 Chikkaballapura 4570 3627 0 0
10 Chikmagalore 7340 3571 0 0
11 Chitradurga 7590 4216 0 0
12 DakshinaKannada 2610 2122 19 0
13 Davanagere 4770 1490 0 0
14 Dharwad 3310 1962 0 0
15 Gadag 3820 1141 0 0
16 Gulbarga 9090 974 0 0
  Grand Total 180320 67418 234 0.35