Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
6 Bidar 29 29 100
7 Bijapur 23 23 100
8 ChamarajaNagar 22 22 100
9 Chikkaballapura 22 22 100
10 Chikmagalore 35 35 100
11 Chitradurga 36 36 100
12 DakshinaKannada 11 11 100
13 Davanagere 29 29 100
14 Dharwad 15 15 100
15 Gadag 16 16 100
17 Hassan 38 38 100
18 Haveri 28 28 100
19 Kolar 25 25 100
20 Koppal 29 29 100
21 Madikeri 9 9 100
22 Mandya 38 38 100
23 Mysore 37 37 100
24 Raichur 36 36 100
1 Bagalakote 30 30 100
2 Bangalore (R) 12 12 100
3 Bangalore (U) 5 5 100
4 Belgaum 54 54 100
26 Shimoga 32 32 100
28 Udupi 9 9 100
30 Yadgiri 21 21 100
16 Gulbarga 41 40 97
27 Tumkur 53 50 94
5 Bellary 37 35 94
25 Ramanagar 23 21 91
29 UttaraKannada 24 21 87
  Grand Total 819 808 98.66

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
2 Bangalore (R) 2170 1855 56 3
23 Mysore 7530 5290 53 1
24 Raichur 7290 6213 0 0
25 Ramanagar 4860 3564 13 0
26 Shimoga 5730 4821 0 0
27 Tumkur 9950 7930 44 0
28 Udupi 1870 1502 0 0
29 UttaraKannada 4330 2045 0 0
30 Yadgiri 4410 3992 0 0
1 Bagalakote 5920 5131 1 0
3 Bangalore (U) 1320 970 0 0
4 Belgaum 11240 9750 58 0
5 Bellary 8470 7897 21 0
6 Bidar 5830 5461 0 0
7 Bijapur 4620 2954 5 0
8 ChamarajaNagar 4590 3354 0 0
9 Chikkaballapura 4070 3689 0 0
10 Chikmagalore 6540 5869 0 0
11 Chitradurga 6740 6197 0 0
12 DakshinaKannada 2460 2099 0 0
13 Davanagere 5560 5263 0 0
14 Dharwad 2980 2782 16 0
15 Gadag 3620 2330 0 0
16 Gulbarga 8390 7223 0 0
17 Hassan 7620 7044 0 0
18 Haveri 5710 5472 2 0
19 Kolar 4990 4158 0 0
20 Koppal 5720 5315 21 0
21 Madikeri 2190 1623 0 0
22 Mandya 7470 6530 62 0
  Grand Total 164190 138323 352 0.25