Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
2 Bangalore (R) 12 12 100
3 Bangalore (U) 5 5 100
6 Bidar 29 29 100
7 Bijapur 23 23 100
9 Chikkaballapura 22 22 100
10 Chikmagalore 34 34 100
12 DakshinaKannada 11 11 100
13 Davanagere 29 29 100
14 Dharwad 15 15 100
18 Haveri 28 28 100
28 Udupi 9 9 100
4 Belgaum 54 53 98
11 Chitradurga 37 36 97
16 Gulbarga 41 40 97
22 Mandya 38 37 97
24 Raichur 36 35 97
26 Shimoga 32 31 96
1 Bagalakote 30 29 96
19 Kolar 25 24 96
8 ChamarajaNagar 22 21 95
30 Yadgiri 22 21 95
17 Hassan 38 36 94
5 Bellary 38 36 94
15 Gadag 16 15 93
20 Koppal 28 26 92
25 Ramanagar 23 21 91
27 Tumkur 54 49 90
23 Mysore 37 33 89
29 UttaraKannada 24 20 83
21 Madikeri 9 7 77
  Grand Total 821 787 95.86

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
21 Madikeri 1610 1193 63 5
23 Mysore 6120 3686 77 2
9 Chikkaballapura 3410 2963 59 1
10 Chikmagalore 5460 5046 75 1
11 Chitradurga 5370 5109 0 0
12 DakshinaKannada 2150 1879 1 0
13 Davanagere 4570 2867 0 0
14 Dharwad 2490 2423 0 0
15 Gadag 3260 2043 0 0
16 Gulbarga 7070 5956 0 0
17 Hassan 6810 5780 40 0
18 Haveri 4940 4792 0 0
19 Kolar 3960 2150 0 0
20 Koppal 4310 2439 20 0
1 Bagalakote 4910 4210 0 0
2 Bangalore (R) 1710 1468 0 0
3 Bangalore (U) 1160 746 0 0
4 Belgaum 9770 8776 0 0
5 Bellary 7510 7236 63 0
6 Bidar 4880 4393 0 0
7 Bijapur 4060 3411 0 0
8 ChamarajaNagar 3860 2649 0 0
24 Raichur 6360 5180 0 0
25 Ramanagar 4350 2828 0 0
26 Shimoga 4710 4238 0 0
27 Tumkur 7880 6385 0 0
28 Udupi 1560 1330 0 0
29 UttaraKannada 3510 1861 0 0
30 Yadgiri 3900 3565 0 0
22 Mandya 6610 5673 0 0
  Grand Total 138270 112275 398 0.35