Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
2 Bangalore (R) 12 11 91
30 Yadgiri 23 20 86
3 Bangalore (U) 6 5 83
7 Bijapur 23 18 78
10 Chikmagalore 35 27 77
9 Chikkaballapura 26 20 76
5 Bellary 36 27 75
12 DakshinaKannada 12 9 75
17 Hassan 38 27 71
15 Gadag 17 12 70
16 Gulbarga 41 29 70
14 Dharwad 13 9 69
18 Haveri 26 18 69
4 Belgaum 57 38 66
25 Ramanagar 23 15 65
22 Mandya 39 25 64
24 Raichur 36 23 63
8 ChamarajaNagar 22 14 63
6 Bidar 28 17 60
23 Mysore 37 22 59
1 Bagalakote 31 18 58
21 Madikeri 9 5 55
28 Udupi 9 5 55
13 Davanagere 29 15 51
11 Chitradurga 37 19 51
19 Kolar 27 13 48
20 Koppal 29 14 48
26 Shimoga 33 16 48
27 Tumkur 53 24 45
29 UttaraKannada 25 10 40
  Grand Total 832 525 63.1

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
1 Bagalakote 4960 3131 0 0
2 Bangalore (R) 1710 1062 0 0
3 Bangalore (U) 1210 622 0 0
4 Belgaum 9810 6743 0 0
5 Bellary 7410 4015 0 0
6 Bidar 4800 1969 0 0
7 Bijapur 4060 3013 0 0
8 ChamarajaNagar 3810 2118 0 0
9 Chikkaballapura 3610 2637 0 0
10 Chikmagalore 5510 4227 0 0
11 Chitradurga 5370 3816 0 0
12 DakshinaKannada 2200 1265 0 0
13 Davanagere 4460 1246 0 0
14 Dharwad 2360 1785 0 0
15 Gadag 3160 1374 0 0
16 Gulbarga 7070 4896 0 0
17 Hassan 6810 4949 0 0
18 Haveri 4810 3265 0 0
19 Kolar 4060 975 0 0
20 Koppal 4360 521 0 0
21 Madikeri 1610 1103 0 0
22 Mandya 6660 4561 0 0
23 Mysore 6120 2245 0 0
24 Raichur 6360 3545 0 0
25 Ramanagar 4350 2433 0 0
26 Shimoga 4760 2723 0 0
27 Tumkur 7770 4023 0 0
28 Udupi 1560 819 0 0
29 UttaraKannada 3560 1614 0 0
30 Yadgiri 3950 2856 0 0
  Grand Total 138250 79551 0 0